JAMNER TALUKA EDUCATION SOCIETIE'S

GITABAI DATTATRAY MAHAJAN ARTS, SHRI. KESHARIMAL RAJMAL NAVALAKHA COMMERCE & MANOHARSETH DHARIWAL SCIENCE COLLEGE

Jamner [Dist - Jalgaon]

दीक्षांत समारंभाचे थेट प्रक्षेपण विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून www.nmu.ac.in सकाळी 09.30 am वाजता करण्यात येणार आहे.

सूचना
वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सुचित करण्यात येते की, उद्या दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यात आलेला आहे. या दीक्षांत समारंभाचे थेट प्रक्षेपण विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून www.nmu.ac.in सकाळी 09.30 am वाजता करण्यात येणार आहे.
महाविद्यालयामध्ये आपल्या विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचे थेट प्रक्षेपण प्राचार्य कार्यालयासमोरील कॉरिडॉर मध्ये दाखवण्यात येणार आहे. तरी सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा.

प्राचार्य
डॉक्टर ए. आर. पाटील